Nyheter

​Referensränta/dröjsmålsränta

Riksbanken har fastställt referensräntan till 0% från och med 2016-01-01. Då man får påföra 8-procentenheter innebär det att man i dagsläget får ta ut 8,0% i lagstadgad dröjsmålsränta (om inte annan räntesats avtalats).

Snabbare betalningar

Riksdagen har fattat beslut om nya regler beträffande betalningar och höjda avgifter för inkasso m.m.(prop2112/13:36 Snabbare betalningar). Detta innebär att from 2013-03-16 har man rätt att ta ut en förseningsavgift på 450 kr avseende fordringar mot företag och myndigheter from förfallodagen. Om man tar ut förseningsavgiften om 450 kr kan inte ersättning för påminnelse, inkassokrav eller amorteringsplan tas ut.

För fordringar gentemot konsument får denna förseningsavgift inte tas ut. Vidare höjer man indrivningskostnaderna till följande: Påminnelseavgift 60 kr, inkassokrav 180 kr, amorteringsplan 170 kr. Dessa höjningar gäller alla dvs. oavsett om gäldenären är konsument eller företag. ​

Vidare skall betalningsvillkoren inte kunna vara längre än 30 dagar om inte särskilt avtal om detta träffas.

Kreditupplysningar

Vi vill återigen påminna om vår upplysningstjänst online. Gör alltid en kontroll av en ny kund innan du säljer något på kredit.

Kostnaden för upplysningen är från 8 kr och uppåt dvs. ett billigt sätt att undvika en kundförlust. Kontakta oss om du är kund men inte har tillgång till kreditupplysningarna.

Ändrade regler för kreditupplysningar

Från och med 1 januari 2011 sker ändringar i reglerna för kreditupplysningar då det kommer att skickas en kopia till den omfrågade om vem som tagit upplysningen och vilken information som lämnats ut. Detta gäller kreditupplysningar på alla personer dvs. det gäller inte för upplysningar på bolag.

Vidare måste man ha ett legitimt skäl när man skall ta kreditupplysning på en privatperson.

Ni som har vår kreditupplysningstjänst kan läsa mer om dessa nya regler när ni loggar in på tjänsten.

Inkasso OnLine

Nu kan Du som är avtalskund hos Collector Inkasso AB gå in via Internet och titta på aktuella ärenden, lägga in nya inkassoärenden, ta ut rapporter som statusrapport, avslutsrapport, statistik över inlämnade ärenden m.m. Vill Du ha tillgång till denna tjänst så kontakta oss för inloggningsuppgifter.