Om oss

Företaget

Collector Inkasso AB bildades 1993 under namnet Fyrstads Inkasso AB och erhöll samma år datainspektionens inkassotillstånd. Under 2006 förvärvades 2 inkassobolag i Värmland och i samband med detta bytte vi namn till Collector Inkasso AB.

Kontoret ligger i Uddevalla och sysselsätter 10 personer. Vi har ca. 1,000 kunder i olika branscher och hanterar drygt 10.000 ärenden per år. Vi följer god inkassosed och iakttar gällande inkassolagstiftning. Vi är medlemmar i branschorganisationen Svensk Inkasso.
Vi följer också Datainspektionens regler och anvisningar. Våra datarutiner är anpassade så att vi kan ta emot information via datamedia. Datasystemet är också utformat så att det lätt kan anpassas efter era önskemål. Vår personal är välutbildad och har lång erfarenhet av inkassofrågor samt specialutbildning i inkassohandläggning för att åstadkomma maximalt utbyte i kontakter med den betalningsskyldige.
Alla våra anställda är väl insatta om vikten av sekretess och har förbundit sig via sekretessförbindelse om tystnadsplikt.

 

Certifiering

För att förstärka den höga kvalitén på vårt arbete, har samtliga handläggare genomgått branschens certifieringsprogram, vilket har inneburit att kompetensnivån har höjts ytterligare.