Hoppa till innehåll

Så fungerar inkasso!

Vänta inte med åtgärder för förfallna fordringar!
Hur fungerar inkasso?

Inkasso - Tryggt & enkelt

När en faktura gått ut till kund och betalning uteblivit efter förfallodatum, skickas troligtvis en eller flera påminnelser ut för att ge kunden möjlighet att betala in sin skuld. Uteblir betalning trots påminnelser har du möjlighet att kontakta oss på Collector inkasso och vi tar över hanteringen av fakturan. Vi skickar då ut ett inkassokrav till kunden där det tydligt framgår att vi fått uppdrag av er för att driva ärendet. I de flesta fall betalas fakturan redan efter första inkassokravet. 

Om betalning uteblir.

Skulle kunden trots inkassokrav inte betala sin skuld försöker vi kontakta gäldenären via telefon eller mail för att få en så tydlig bild av läget som möjligt och på så sätt hitta en bra lösning för att du som kund ska få dina pengar. 
Vi förankrar alltid åtgärder mot gäldenär med dig för att du ska ha en fortsatt bra relation med din kund. Allt sker efter ditt godkännande. 

Betalningsplan

De flesta har för avsikt att betala för sig men kan ibland komma i svåra situationer som gör att betalning uteblir.
Efter kontroll av gäldenär och deras betalningsmöjligheter, kan vi med ditt godkännande göra upp en betalningsplan med gäldenären där vi bestämmer belopp och tidsgräns för när fakturan skall vara tillfullo betalt inkl. de avgifter som tillkommit. 

Kronofogden

Förblir skulden obetalt trots alla åtgärder och där vi anser att gäldenär har betalningsmöjligheter kommer vi med ditt godkännande informera om att skulden kommer överlåtas till Kronofogden. Där efter ansöks om betalningsföreläggande.
Kronofogden skickar ett brev till svarande med med ett delgivningskvitto som den svarande skall skicka tillbaka. detta är ett bevis att delgivningen blivit mottagen. Där efter börjar kronofogden driva in pengarna. 

Konkurs

Om din fordran är mot ett bolag så finns möjligheten att anmana dem att betala för att undvika konkurs samt, om detta inte hjälper, sända in en konkursansökan till tingsrätten och ev. försätta det i konkurs om betalning inte sker.

Avgifter

Avgifter som tillkommer från både inkassotjänsten och kronofogden försöker man alltid få ut av gäldenär. I de fall man inte får betalt kommer dessa avgifter tas ut av av sökande.

FAQ - Frågor & Svar

För dig som vill ha betalt!

Har din kund en förfallen och obetald faktura bör du inte vänta för länge med att antingen skicka en påminnelsefaktura eller kontakta ett Inkassobolag så man så fort som möjligt kan hjälpa er att få in pengarna! Av erfarenhet vet vi att ju fortare man kräver beloppet desto lättare är det att få betalt!
Man har ingen skyldighet att skicka en påminnelse, men de flesta företag väljer att göra det. 

En fordring får i princip vara hur gammal som helst så länge den inte är preskriberad. Läs mer om detta på Kronofogdens hemsida

Ja, men vi får inte vidta någon inkassoåtgärd. Däremot hjälper vi våra kunder med juridisk rådgivning och att upprätta en stämningsansökan. Om det blir förhandling i domstol kan vi vara ert ombud.

Skulle fakturan trots påminnelser och inkassokrav inte bli betald, kommer vi försöka söka upp din kund för att se om det finns någon betalningslösning. ev. avbetalning. Skulle detta inte hjälpa kommer vi isf. med din tillåtelse lämna ärendet vidare till Kronofogden, som i sin tur skickar ut ett betalningsföreläggande. uteblir betalning även här,  kan det leda till utmätning. 

Det skiljer sig från bolag till bolag. Vissa har årsavgifter och andra kan ta en viss procent på fakturabeloppet. 
Avgifterna för påminnelser och inkassoavgifter drabbar i regel gäldenären. I de fall då fakturan inte blir betald går avgifterna tillbaka till sökande. 

 

För att bestridandet ska vara giltigt måste det vara en ”invändning i sak” som tex: Jag har aldrig beställt varan/tjänsten. – Felaktig leverans eller liknande. 
Om fordringsägaren anser att det är  felaktiga skäl, kan Tingsrätten avgöra saken. (Om fordringsägaren väljer att gå till domstol). 

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Collector Inkasso AB. Våra handläggare har lång erfarenhet av inkassotjänster och kan svara på dina frågor. Kontakta oss

Jag har fått ett inkassokrav!

Du har fått brev från oss eftersom du eller ditt företag har en skuld till ett bolag som är kund hos oss på Collector Inkasso

Anser du att kravet är riktigt bör du betala skulden inom den tid som står angivet i brevet.

Det finns ingen lag som säger att man måste skicka en betalningspåminnelse även om de flesta gör det. 

För ett inkassokrav har inkassobolagen enligt lag rätt att ta ut lagstadgad inkassoavgift/förseningsavgift. Det kan även tillkomma dröjsmålsränta och en avgift för en betalningspåminnelse

Har du svårt att betala innan utsatt datum, bör du så fort som möjligt kontakta oss. Vi tittar då på en lösning tillsammans.

I det flesta fall går det att göra en avbetalningsplan. Vi kommer då överens om att du betalar av din skuld under en tidsbestämd period. Det kan då även tillkomma vissa avgifter så som: Uppläggningsavgift och Aviseringsavgift per avi.
Ring oss så tittar vi på en lösning!

Trots att du betalat orginalfaktura kan borgenären kräva inkassokostnaden. Det är viktigt att du inte låter bli att betala inkassoavgiften, den kan komma att skickas vidare och bli ett ärende hos Kronofogden. 

Om du har fått ett inkassokrav och inte betalar, kommer ärendet skickas vidare till Kronofogdemyndigheten. Du får då ett betalningsföreläggande med ytterligare en avgift. Om betalning uteblir efter betalningsföreläggande kan du få en betalningsanmärkning.
Anser du att inkassokravet är felaktigt, kan du bestrida kravet.
Läs mer om BetalningsanmärkningKronofogdens hemsida.

Har du fått ett inkassokrav från oss som du anser är felaktigt har du möjlighet att bestrida kravet.  Kontakta oss på Collector Inkasso och förklara vad du anser är felaktigt. Vi kontaktar fordringsägaren och berättar att du bestrider kravet och vad anledningen är. Det är viktigt att du kontaktar oss i tidigt skede så ärendet inte går vidare till Kronofogden.