Hoppa till innehåll

Våra inkassotjänster

Få snabbare betalt – Minimera kreditförlusterna!
Vi hjälper er att få betalt!

Våra tjänster - Tryggt & enkelt

Inkassotjänster & hantering

Med våra inkassotjänster hjälper vi näringslivet att få in sina förfallna fordringar. Collector Inkasso AB står för snabb hantering, hög lyckandefrekvens samt personlig service. Nästan alla företag kan förbättra sina kravrutiner och därmed få betalt snabbare.
Samarbetet med oss börjar oftast med en genomgång av betalningsvillkor, dröjsmålsränta och påminnelserutiner.
Genom att effektivisera rutinerna ökar likviditeten, risken för kundförluster minskar och antalet tvistemål blir också färre.

Vår inkassorutin
Vårt inkassouppdrag startar om en kund inte betalar trots påminnelse. Då skickas en kopia av fakturan till oss via post eller mail. Samma dag vi får uppdraget postar vi ett inkassokrav till gäldenären.
En stor del av gäldenärerna betalar redan efter inkassokravet.
Ärendet kostar dig då inget extra utöver den årsavgift du betalt.

Avtalskund
Som avtalskund erhåller du förutom en cash-managementgenomgång även vår inkassostämpel för att använda på dina påminnelser.

Om kunden inte betalar
I de fall kunden inte betalar, återkommer vi till dig och föreslår hur vi kan gå vidare.
Vi undersöker tidigt betalningsförmågan och går vidare med rättsliga åtgärder men bara om vi bedömer att det finns utsikter att få ut pengar av gäldenären. Det betyder att du som kund slipper att betala för resultatlösa åtgärder.
Vi hanterar även enstaka ärenden som uppläggningsinkasso.

Efterinkasso

Om det visar sig att din kund inte har någon möjlighet att betala sina skulder nu lägger vi över ärendet på efterinkasso. Fordringar som läggs på efterinkasso skrivs av som kundförlust av dig då vi bedömer att kunden inte har betalningsförmåga under de närmaste åren.
Vi bevakar så att fordran inte preskriberas och gör regelbundna solvenskontroller för att se om och när några förändringar i den skuldsattes ekonomi inträffar och då agerar vi.
Dessutom försöker vi att träffa uppgörelser med den skuldsatte via brev och telefon.

Påminnelseservice

Genom att låta oss ta hand om hela eller delar av företagets kravhantering förbättrar du likviditeten, och minskar risken för kundförluster. Vi skickar ut krav i vårt namn och ni kan då ägna mer tid åt er kärnverksamhet genom minskad administration. Ni kommer även få ett bättre kassaflöde och ökad likviditet.
inkassotjänster

Lyckandefrekvens

Många gånger är det inte priset på själva inkassoåtgärden som är avgörande när det gäller inkassering av utstående fordringar, utan lyckandefrekvensen. Lyckas man inte driva in fordran kan kostnaderna istället bli höga. Collector inkasso har en mycket hög lyckande frekvens. Det beror på våra vår långa erfarenhet, vår personliga service och vårt professionella arbetssätt gentemot kund och gäldenär.

Inkasso Online

Som kund hos oss har du tillgång till vår webbtjänst – Inkasso OnLine. Du följer och hanterar dina inkassoärenden via Internet.
Här kan du plocka ut statusrapport, avslutsrapport, lyckandefrekvens, du kan lämna meddelanden, registrera nya inkassoärenden m.m.

Kreditupplysningar Online

Du som idag har ett samarbetsavtal där vår upplysningsservice ingår, eller önskar ett och har intresse av att kunna beställa kreditupplysningar direkt via Internet. Kontakta oss så blir ni upplagda i systemet, erhåller ett kundnummer och kan därefter själva beställa upplysningar.
Våra andra tjänster

Fakturaköp - Fakturaservice - Leasing

Fakturaköp - Fakturaservice

Behöver du förbättra likviditeten i företaget så kan du sälja dina fakturor och omgående få betalning.
Du kan antingen sälja enstaka fakturor eller alla fakturor. Vi har inga Volymkrav!
Har du inget behov av att sälja fakturor men känner att fakturering och påminnelsehantering mm. tar för mycket av din tid  Då är vår tjänst Fakturaservice en tjänst för dig! Du frigör tid åt din verksamhet!

Fördelarna med fakturaköp är många

  • Frigör snabbt kapital!
  • Minskade kostnader för administration.
  • Bättre likviditet.
  • Du bestämmer själv vilka fakturor du vill sälja.

På våra andra koncernbolag kan du läsa mer om våra andra tjänster Fakturaköp -fakturaservice & Leasing

Leasing

Vi erbjuder leasing av lös egendom till företag. Lös egendom är allt som inte är fastighetstillbehör. De vanligaste leasingobjekten är bilar, lastbilar och entreprenadmaskiner men vi är öppna för att också finansiera annan utrustning. Fördelarna med leasing jämfört med traditionell bankfinansiering eller egenfinansiering är många!