Tjänster

INKASSOHANTERING

Vi hjälper näringslivet att få in sina förfallna fordringar. Collector Inkasso AB står för snabb hantering, hög lyckandefrekvens samt personlig service. Nästan alla företag kan förbättra sina kravrutiner och därmed få betalt snabbare. Samarbetet med oss börjar oftast med en genomgång av betalningsvillkor, dröjsmålsränta och påminnelserutiner.
Genom att effektivisera rutinerna ökar likviditeten, risken för kundförluster minskar och antalet tvistemål blir också färre. Vårt inkassouppdrag startar om en kund inte betalar trots påminnelse. Då skickas, mailas eller faxas en kopia av fakturan till oss. Samma dag vi får uppdraget postar vi ett inkassokrav till gäldenären. En stor del av gäldenärerna betalar redan efter inkassokravet. Ärendet kostar dig då inget extra utöver den årsavgift du betalt. Som avtalskund erhåller du förutom en cash-managementgenomgång även vår inkassostämpel för att använda på dina påminnelser. I de fall kunden inte betalar, återkommer vi till dig och föreslår hur vi kan gå vidare. Vi undersöker tidigt betalningsförmågan och går vidare med rättsliga åtgärder men bara om vi bedömer att det finns utsikter att få ut pengar av gäldenären.
Det betyder att du som kund slipper att betala för resultatlösa åtgärder. Vi hanterar även enstaka ärenden som uppläggningsinkasso.

stampel

LYCKANDEFREKVENSEN

Många gånger är det inte priset på själva inkassoåtgärden som är avgörande när det gäller inkassering av utstående fordringar, utan lyckandefrekvensen. Lyckas man inte driva in fordran kan kostnaderna istället bli höga.
Hur hög lyckandefrekvens har Ni på Era ärenden?

 

Efterinkasso

Om det visar sig att din kund inte har någon möjlighet att betala sina skulder nu lägger vi över ärendet på efterinkasso. Fordringar som läggs på efterinkasso skrivs av som kundförlust av dig då vi bedömer att kunden inte har betalningsförmåga under de närmaste åren.

Vi bevakar så att fordran inte preskriberas och gör regelbundna solvenskontroller för att se om och när några förändringar i den skuldsattes ekonomi inträffar och då agerar vi. Dessutom försöker vi att träffa uppgörelser med den skuldsatte via brev och telefon.

 

Påminnelseservice

Genom att låta oss ta hand om dina påminnelser sparar du tid och slipper administration och bevakningar.

Inkasso OnLine

Som kund hos oss har du tillgång till vår webbtjänst –Inkasso OnLine. Du följer och hanterar dina inkassoärenden via Internet. Här kan du plocka ut statusrapport, avslutsrapport, lyckandefrekvens, du kan lämna meddelanden, registrera nya inkassoärenden m.m.
Logga in

Kreditupplysningar OnLine

Du som idag har ett samarbetsavtal där vår upplysningsservice ingår, eller önskar ett och har intresse av att kunna beställa kreditupplysningar direkt via Internet. Kontakta oss så blir ni upplagda i systemet, erhåller ett kundnummer och kan därefter själva beställa upplysningar.

Fakturaköp

Behöver du förbättra likviditeten i företaget så kan du sälja dina fakturor och omgående få betalning. Du kan antingen sälja enstaka fakturor eller alla fakturor.

Fördelarna med fakturaköp är många……

  • Snabbare kassaflöde
  • Minskade kostnader för administration-du behöver varken påminna eller jaga dåliga betalare
  • Bättre likviditet
  • Du bestämmer själv vilka fakturor du vill sälja

Vill du veta mer kontakta något av våra koncernbolag, Byfjorden Finans eller Värmlands Factoring.